Πρότυπη προβατοτροφική μονάδα φυλής Χίου

Η κτηνοτροφική μονάδα Κλωνάρα βρίσκεται στον Ταξιάρχη του δήμου Ηρακλεωτών νομού Γρεβενών. Η μονάδα ιδρύθηκε από το Μιχάλη και την Σουλτάνα το 1997 ενώ η φάρμα το 2007 μετ’ εγκατασταθηκε σε μια σύγχρονη μονάδα  2500τμ.

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας εκτρέφονται πρόβατα της  Ελληνικής γαλακτοπαραγωγού φυλής Χίου  το 2009 ξεκινησαμε την συνεργασία με το Συνεταιρισμό Χιωτικων προβάτων <<ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ>> ο οποίος ελεγχει για της αποδοσεις και πιστοποιεί με PEDIGREE τα ζωα. Πρόκειται για μία οικογενειακού τύπου εκμετάλλευση στην οποία όλα τα μέλη της οικογένειας συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση και λειτουργία της φάρμας.

Αρχικά η εκτροφή ξεκίνησε με 100 καθαρόαιμα πρόβατα της φυλής Χιου για να επεκταθεί στη συνέχεια στα 300 πρόβατα που είναι ο σημερινός αριθμός. Με την βοήθεια ειδικών επιστημόνων, με πολύ μεράκι και κόπο η φάρμα αναβαθμίζεται θέτοντας διαρκώς και πιο φιλόδοξους στόχους. Προς αυτή την κατεύθυνση, σημαντική είναι και η συμβολή και των ειδικών επιστημόνων που συνεργάζονται με την εκτροφή και ιδιαίτερα του κου Αθανάσιου Γελασάκη ο οποίος καθορίζει το διατροφικό πρόγραμμα της εκτροφής και σχεδιάζει το διαχειριστικό της πλάνο. Σημερινός, αλλά και μελλοντικός στόχος της εκτροφής είναι η γενετική βελτίωση των ζώων με έμφαση στην αύξηση της ποσότητας και τη βελτίωση της ποιότητας του γάλατος, αλλά και στην παραγωγή γεννητόρων, ανθεκτικών σε νοσήματα που απειλούν τις σύγχρονες προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Οι περισσότερες από τις ζωοτροφές για την διατροφή των προβάτων ιδιοπαράγονται (κριθάρι, σιτάρι, σανός μηδικής, μπιζέλη). Έτσι, η εκτροφή είναι σε μεγάλο ποσοστό αυτάρκης και μπορεί να καλύπτει τις θρεπτικές ανάγκες των ζώων με ποιοτικά άριστες και απόλυτα ελεγχόμενες ζωοτροφές.

Η μονάδα μας έχει σύγχρονες εγκαταστάσεις οι οποίες συμβάλλουν στην υγεία και ευζωία των ζώων, αλλά και διευκολύνουν τις καθημερινές εργασίες. Ελπίζουμε να απολαύσετε την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Η εκτροφή μας είναι επισκέψιμη και θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε και από κοντά.