Λίγα λόγια για την μονάδα μας

SAM_1835Η κτηνοτροφική μονάδα Κλωνάρα βρίσκεται στον Ταξιάρχη του δήμου Ηρακλεωτών νομού Γρεβενών. Η μονάδα ιδρύθηκε από το Μιχάλη και την Σουλτάνα Κλωνάρα το 1997 και το 2007 μετεγκατασταθηκε σε σύγχρονες εγκαταστάσσεις συνολικής έκτσης 2500τμ.

Στις σύγχρονες μας εκτρέφονται πρόβατα της  Ελληνικής γαλακτοπαραγωγού φυλής Χίου. Το 2009 η μονάδα ξεκίνηση συνεργασία με το Προβατοτροφικό Συνεταιρισμό «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ο οποίος είναι και ο μόνος επίσημος φορέας στην βελτίωση του Χιώτικου πρόβατου και για τον σκοπό αυτό ελέγχει τακτικά για της αποδόσεις και πιστοποιεί με PEDIGREE τα ζώα. Πρόκειται για μία οικογενειακού τύπου εκμετάλλευση στην οποία όλα τα μέλη της οικογένειας συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση και λειτουργία της φάρμας.

Αρχικά η εκτροφή ξεκίνησε με 100 καθαρόαιμα πρόβατα της φυλής Χίου για να επεκταθεί στη συνέχεια σε 300 που είναι και ο σημερινός αριθμός.

Με την βοήθεια ειδικών επιστημόνων, με πολύ μεράκι και κόπο η φάρμα αναβαθμίζεται θέτοντας διαρκώς και πιο φιλόδοξους στόχους. Προς αυτή την κατεύθυνση, σημαντική είναι και η συμβολή και των ειδικών επιστημόνων που συνεργάζονται με την εκτροφή και ιδιαίτερα του κ. Αθανάσιου Γελασάκη ο οποίος καθορίζει το διατροφικό πρόγραμμα της εκτροφής και σχεδιάζει το διαχειριστικό της πλάνο.

Σημερινός, αλλά και μελλοντικός στόχος της επιχείρησης  είναι η γενετική βελτίωση των ζώων με έμφαση στην αύξηση της ποσότητας και τη βελτίωση της ποιότητας του γάλατος, αλλά και στην παραγωγή γεννητόρων, ανθεκτικών σε νοσήματα που απειλούν τις σύγχρονες προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Οι περισσότερες από τις ζωοτροφές για την διατροφή των προβάτων ιδιοπαράγονται (κριθάρι, σιτάρι, σανός μηδικής, μπιζέλη). Έτσι, η επιχείρηση είναι σε μεγάλο ποσοστό αυτάρκης και μπορεί να καλύπτει τις θρεπτικές ανάγκες των ζώων με ποιοτικά άριστες και απόλυτα ελεγχόμενες ζωοτροφές.

Η μονάδα μας έχει σύγχρονες εγκαταστάσεις οι οποίες συμβάλλουν στην υγεία και ευζωία των ζώων, αλλά και διευκολύνουν τις καθημερινές εργασίες. Ελπίζουμε να απολαύσετε την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Η μονάδα μας είναι επισκέψιμη και θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε και από κοντά.